فیزیکدان‌ها، جوان‌ترین برندگان نوبل 

با آغاز فصل پاییز، یک سنت دیرینه مجددا احیا می‌شود که طی آن هرساله نخبگان و دانشمندان در شش حوزه پز...