بسم الله النور

زهـــرا  اگر نبود جهان و جنان چه بود
ارض و سما و مهر و مه و اختری نبود...

سحابی گل رزاین تصویر که سحابی rosette یا همان گل رز نام دارد عرض ارادتی باشد به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و تمام مادران و بانوان گرامی

منبع عکس: apod