الکترون

لفظ الکترون ریشه در نظریه های فلاسفه یونان دارد.

یونانیان سنگ کهریا را «الکترا» می نامند. آنها برای توجیه جذب کاه توسط این سنگ، ذراتی به نام الکترون را در نظر گرفتند که کمبود آنها در سنگ کهربا باعث جذب کاه توسط این سنگ می شود.

البته علت این کمبود الکترون مالش این سنگ به یک پارچه ی پشمی یا ابریشمی است.

منبع: کتاب کار و تمرین شیمی نشر مرآت