با حل این سوال خود را محک بزنید

سوال المپیادی مترو

سوال مرحله اول المپیاد فیزیک داخلی - دوره هجدهم (1383)

پاسخ در ادامه مطلب


آری پاسخ 3 است.